vis
emblem

Нормативна база документів

м. Охтирка

Меню

2019 Основна діяльність №76-ОД

Про заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів бюджету м. Охтирка у 2019 році

Видавник

Виконавчий комітет міської ради

Статус

Чинний

Тип документа

2019 Основна діяльність

Від

08.04.2019

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

Завантажити

ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

08.04.2019    

м. Охтирка

                         № 76-ОД

 

Про заходи щодо ефективного та  

раціонального використання коштів

бюджету м. Охтирка у 2019 році

 

            Ураховуючи рекомендації постанови Кабінету Міністрів України            від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та рішення Сумської обласної ради від 22.02.2019 «Про заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів обласного бюджету», з метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, економії бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету міста, керуючись частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

         1. Затвердити заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів бюджету м. Охтирка у 2019 році (додаються).

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів з урахуванням заходів, затверджених цим розпорядженням, розробити, затвердити та організувати  безумовне виконання заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для їх утримання. Інформацію про результати роботи щодо виконання заходів  надавати управлінню фінансів та економіки Охтирської міської ради щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. Управлінню фінансів та економіки Охтирської міської ради щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати міському голові узагальнену інформацію щодо виконання заходів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                            І. АЛЄКСЄЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток

                                                                                                   до розпорядження міського голови

                                                                                                   08.04.2019  № 76-ОД

 

Заходи

щодо ефективного та раціонального використання коштів

 бюджету м. Охтирка у 2019 році 

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний виконавець

1

2

3

4

1.

Забезпечити контроль за дотриманням  платниками зобов’язань по сплаті податків та зборів:

- відшкодування коштів за лікування в КЗ «Охтирська ЦРЛ» осіб, постраждалих від злочинів;

  • орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном  комунальної власності;
  •  плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів;
  •  плата за розміщення тимчасових споруд та сезонної торгівлі;
  • кошти пайової участі у розвиток інфраструктури міста;

- кошти за шкоду, що заподіяна внаслідок використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів;

- адміністративні штрафи, що накладаються адміністративною комісією виконавчого комітету міської ради;

- адміністративні штрафи у сфері архітектурно-будівельного контролю.

Протягом року

 

 

 

управління фінансів та економіки

 

УКБ та ЖКГ

 

 

УКБ та ЖКГ

 

відділ містобудування та архітектури

відділ містобудування та архітектури

відділ земельних відносин

 

юридичний відділ;

 

відділ державного  архітектурно-будівельного контролю

2.

Забезпечення дотримання вимог час­тини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України в частині своєчасної і в пов­ному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами.

Протягом року

Головні розпорядники бюджетних коштів;

керівники бюджетних установ:

дошкільних навчальних закладів;

загальноосвітніх шкіл;

КЗ «Охтирська ЦРЛ»:

КЗ «Охтирська МСП»

3.

Здійснення фінансування непершочергових видатків і видатків капітального характеру за умови повного за­безпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов і розмірів та проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що спожи­ваються бюджетними установами.

Протягом року

Управління фінансів та економіки

4.

Спрямування  у пріоритетному порядку  коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету, понадпланових надходжень до місце­вих бюджетів на забезпечення виконання ст.77 Бюджетного кодексу України.

Протягом року

Управління фінансів та економіки

5.

Розроблення та затвердження конкретних заходів щодо вдосконалення мережі бюджетних установ та оптимізації видатків місцевих бюджетів на їх утримання, виходячи з демографічних тенденцій на території міста, наявності фінансових ресурсів та необхідності покращення надання соціальних послуг населенню, зокрема, шляхом:

- недопущення прийняття необґрунтованих рішень щодо збільшення чисельності працівників бюджетних установ;

- утримання штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, звернув­ши особливу увагу на наявність в установах вакантних посад та посад за сумісництвом.

До 5 квітня

Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня

6.

Здійснення контролю за фактичним використанням бюджетних коштів; недопущення фактів використання бюджетних коштів понад планові призначення, затверджені помісячними планами асигнувань

Протягом року

Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня

7.

Здійснення фактичних видатків на заробітну плату в межах планових призначень, затверджених помісячними планами асигнувань, та проведення аналізу їх виконання  в розрізі закладів освіти.

Щомісячно до 14 числа

Відділ освіти,

керівники бюджетних установ:

дошкільних навчальних закладів; загальноосвіт-ніх шкіл, позашкільного закладу  МАН, поза-шкільного закладу  ДЮСШ,  КУ «Інклюзив-но-ресурсний центр»  

8.

Розроблення та затвердження планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

До 5 квітня

Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня

9.

Недопущення нецільового використання бюджетних коштів

Протягом року

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

Заступник міського голови                                                                            О. БОНДАРЕНКО

 

Начальник управління 

фінансів та економіки                                                                                     Н. ШАРКОВА